PROTEBE

Naši sponzoři

praha4

 l net4gas albi logo 02  

l mz     

  detail top vision s.r.o. profesn vzd l v n   menu logo panter

Zvěrokruh   FilmGame

Breno  Efko

Filmexport  Bezvatriko.cz

vseprotisk  Pletiva dobrý

Grooters  Padawan

Bambule  Silic media

Fantom Print  Super ZOO

AVE  Farmapark u Toma

Integrační aktivity

     Smyslem našich akcí je nabídnout všem dětem a mládeži (nejen našim členům) zajímavé, zábavné a často i poučné využití jejich volného času, a to jako alternativu pro sezení u počítačů, před televizí, bezcílné trávení času, nakupování či každotýdenní víkendy na chatách. Činnost na našich akcích není cíleně zaměřena na turistiku, přírodu, tábornické dovednosti či další specifické náplně obdobných akcí pořádaných jinými organizacemi, nýbrž je především určena normálním „městským“ dětem, které se rády baví, rekreačně sportují, soutěží a poznávají nové věci.
      Spokojenost a důvěra rodičů, nadšení a spontánnost účastníků jsou odměnou široké skupiny dobrovolníků, kteří akce integrovaných klubů zabezpečují. S rodiči vždy předem konzultujeme zdravotní stav dítěte a jeho možnosti pro začlenění do našeho kolektivu a snažíme se pro toto začlenění vytvořit optimální podmínky. Pokud forma a styl našich akcí není pro dítě vhodná, snažíme se poradit či nabídnout jinou alternativu. Je samozřejmé, že informujeme rodiče po každé ukončené akci o jejím průběhu a náplni, abychom tak předešli případným pozdějším problémům či nedorozuměním.