PROTEBE

Naši sponzoři

Logo MHMPNadace Jedličkův ústav   l net4gas 

 l mcpl  l mcp4 

albi logo 02  l ceps

l mz     

   l rsts 

  detail top vision s.r.o. profesn vzd l v n   menu logo panter

Zvěrokruh   FilmGame

Breno  Efko

Filmexport  Bezvatriko.cz

vseprotisk  Pletiva dobrý

Grooters  Padawan

Bambule  Silic media

Fantom Print  Super ZOO

AVE

Mezinárodní setkání

           Na konci října uspořádala nezisková organizace PROTEBE 21. ročník mezinárodní výměny dětí a mládeže s postižením i dětí a mládeže zdravé s názvem Friends Over Chess. Akce proběhla v Praze v Jedličkově ústavu a školách a jejím cílem bylo umožnit účastníkům poznávat sama sebe, navázat přátelské vztahy s dětmi a mládeží z jiných států Evropy a hlavně si změřit síly v šachovém turnaji. Akce se zúčastnilo 50 dětí z České republiky, Polska, Maďarska, Slovenska, Belgie a Holandska. Účastníci si při šestidenním pobytu zahráli mnoho her zaměřených na seberozvoj a sebepoznání, na skupinovou práci a poznávání sebe navzájem. Součástí aktivit byl i šachový turnaj, který byl pojatý jako spojovací článek mezi světem účastníků zdravých a s postižením, protože hru šachů zvládne i člověk na vozíku či se zrakovým postižením a při hře se zdravými lidmi je plnohodnotným partnerem. Vítězové si domů odvezli poháry, medaile a motivaci v šachové hře dále pokračovat.
 
b) splnění časového harmonogramu:
           
            Ve dnech 24.10.2015 – 30.10.2015 se uskutečnilo mezinárodní setkání mládeže, které mělo za cíl zaměřit se na jednotlivce a podpořit jejich seberozvojových aktivitách a v týmové spolupráci, probourat jazykovou bariéru prostřednictvím vzdělávacích a zábavných aktivit.
 
 
Harmonogram:
 24.10.2015 – Příjezd, zahájení multikulturním programem na Vyšehradském purkrabství
 25.10.2015 – Seberozvojové aktivity a sebezkušenostní dovednosti v týmech, soutěže jednotlivých zemí
 26.10.2015 – Šachový turnaj 1.-5. kolo
 27.10.2015 – Šachový turnaj 5. -9. kolo a vyhodnocení, šachový kvíz, laserová střelnice
 28.10.2015 – Šachová simulnátka, orientační hra v Botanické zahradě Trója
 29.10.2015 – Procházka Prahou, bowlingový turnaj v Rakovníku a slavnostní ukončení mezinárodního setkání
 30.10.2015 – Odjezd
 
c) vyhodnocení efektu:
            Toto mezinárodní setkání mládeže bylo samotnými účastníky hodnoceno velmi kladně z hlediska programové náplně, kde se střídalo vzdělávání se zábavným programem. Cílem setkání bylo podpořit a motivovat mládež s handicapem, rozvíjet svoje nabité zkušenosti především v šachových partiích k zvýšení svých osobních výkonů a naučit se v rozborech s šachovým trenérem dosáhnout úspěšného cíle. V seberozvojových aktivitách naopak bylo cílem se vyrovnat i s prohrou a vlastním neúspěchem. V průběhu toho setkání bylo na účastnících vidět, jak poznávají sami sebe a svou roli v týmové spolupráci.