PROTEBE

Naši sponzoři

praha4

 l net4gas albi logo 02  

l mz     

  detail top vision s.r.o. profesn vzd l v n   menu logo panter

Zvěrokruh   FilmGame

Breno  Efko

Filmexport  Bezvatriko.cz

vseprotisk  Pletiva dobrý

Grooters  Padawan

Bambule  Silic media

Fantom Print  Super ZOO

AVE  Farmapark u Toma

Mezinárodní setkání

           Na konci října uspořádala nezisková organizace PROTEBE 21. ročník mezinárodní výměny dětí a mládeže s postižením i dětí a mládeže zdravé s názvem Friends Over Chess. Akce proběhla v Praze v Jedličkově ústavu a školách a jejím cílem bylo umožnit účastníkům poznávat sama sebe, navázat přátelské vztahy s dětmi a mládeží z jiných států Evropy a hlavně si změřit síly v šachovém turnaji. Akce se zúčastnilo 50 dětí z České republiky, Polska, Maďarska, Slovenska, Belgie a Holandska. Účastníci si při šestidenním pobytu zahráli mnoho her zaměřených na seberozvoj a sebepoznání, na skupinovou práci a poznávání sebe navzájem. Součástí aktivit byl i šachový turnaj, který byl pojatý jako spojovací článek mezi světem účastníků zdravých a s postižením, protože hru šachů zvládne i člověk na vozíku či se zrakovým postižením a při hře se zdravými lidmi je plnohodnotným partnerem. Vítězové si domů odvezli poháry, medaile a motivaci v šachové hře dále pokračovat.
 
b) splnění časového harmonogramu:
           
            Ve dnech 24.10.2015 – 30.10.2015 se uskutečnilo mezinárodní setkání mládeže, které mělo za cíl zaměřit se na jednotlivce a podpořit jejich seberozvojových aktivitách a v týmové spolupráci, probourat jazykovou bariéru prostřednictvím vzdělávacích a zábavných aktivit.
 
 
Harmonogram:
 24.10.2015 – Příjezd, zahájení multikulturním programem na Vyšehradském purkrabství
 25.10.2015 – Seberozvojové aktivity a sebezkušenostní dovednosti v týmech, soutěže jednotlivých zemí
 26.10.2015 – Šachový turnaj 1.-5. kolo
 27.10.2015 – Šachový turnaj 5. -9. kolo a vyhodnocení, šachový kvíz, laserová střelnice
 28.10.2015 – Šachová simulnátka, orientační hra v Botanické zahradě Trója
 29.10.2015 – Procházka Prahou, bowlingový turnaj v Rakovníku a slavnostní ukončení mezinárodního setkání
 30.10.2015 – Odjezd
 
c) vyhodnocení efektu:
            Toto mezinárodní setkání mládeže bylo samotnými účastníky hodnoceno velmi kladně z hlediska programové náplně, kde se střídalo vzdělávání se zábavným programem. Cílem setkání bylo podpořit a motivovat mládež s handicapem, rozvíjet svoje nabité zkušenosti především v šachových partiích k zvýšení svých osobních výkonů a naučit se v rozborech s šachovým trenérem dosáhnout úspěšného cíle. V seberozvojových aktivitách naopak bylo cílem se vyrovnat i s prohrou a vlastním neúspěchem. V průběhu toho setkání bylo na účastnících vidět, jak poznávají sami sebe a svou roli v týmové spolupráci.